توانمندسازی با رویکرد به توسعه پایدار روستایی

سولماز دری سده

دوره 1399، شماره 17 ، اسفند 1399

چکیده
  چکیده توانمندسازی در مناطق روستایی می‌تواند تغییراتی را در دانستنی‌های روستائیان، نگرش و عواطف و در نحوه انجام کار آن‌ها ایجاد کند. توانمندسازی یکی از اجزای لازم برای رسیدن به توسعه پایدار به‌حساب می‌آید، به‌گونه‌ای که دستیابی به توسـعه پایـدار، بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان‌ناپذیر توصیف می‌شود. معنای واقعی توانمندسازی ...  بیشتر

تحلیل تطبیقی رویکردهای جایگزین توسعه روستایی در نظام سیاست‌گذاری ایران و جهان

نشاط امیدوار؛ سولماز دری سده؛ محمدرضا رضوانی

دوره 1399، شماره 16 ، آذر 1399

چکیده
  سکونتگاه­های روستایی به مثابه واحدهای تماس و تبادل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک، مکانی هستند که تمدن­ها ریشه در آن داشته و سپس به سراسر سپهر زندگی انسان­ها گسترش یافته است. همچنین، به دلیل نقش روستاها در تامین امنیت غذایی پایدار و توسعه ملی کشورها، توجه به توسعه روستاها امری حائز اهمیت می­باشد. از این رو، در دهه­های ...  بیشتر