تأثیر عوامل کالبدی و غیرکالبدی بر هویت محله‌ای (نمونه مورد مطالعه: محله ستار، منطقه 15 شهر اصفهان)

مریم کریمی آذر؛ مهری شاهزیدی

دوره 1401، شماره 25 ، بهمن 1401، ، صفحه 109-129

https://doi.org/10.22034/jspr.2023.702166

چکیده
  هویت محله‌ای را می‌توان تحت تأثیر دو نوع عامل دانست: عوامل کالبدی و عوامل غیرکالبدی یا اجتماعی. هر یک از این عوامل، تأثیر منحصربه‌فرد خود را بر هویت یک مکان یا یک محله دارند. درک ارتباط این عناصر و میزان تأثیر آن‌ها می‌تواند به برنامه‌ریزی موثرتری در جهت ارتقای هویت یک محله بیانجامد. هدف اصلی این پژوهش فراهم کردن درکی عمیق‌تر از ...  بیشتر

مروری بر تجارب «طرح‌های ارتقاء کیفی محلات» شهر اصفهان با رویکرد بازآفرینی شهری

مریم کریمی آذر داریانی؛ مینا کشانی همدانی

دوره 1399، شماره 15 ، شهریور 1399

چکیده
    با توجه به کاربست رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، انجام طرح‌های مطالعاتی و اجرایی در این حوزه، در چشم‌انداز اجرایی بسیاری از سازمان‌های متولی امر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شهر دیده می‌شود. یکی از طرح‌هایی که اخیراً توسط شهرداری اصفهان در محلات مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان، مورد توجه قرار ...  بیشتر