نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

چکیده

مسئله اشتغال در میان کشورهای مختلف جهان همواره یکی از موضوعات حساس و مورد توجه بوده است و نقش مهمی را در ارزیابی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن ایفا نموده و پیوسته یکی از فاکتورهای مهم در سنجش توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی یک کشور محسوب می‌گردد. در کشور ما نیز این موضوع به ویژه با توجه به هرم سنی جوان کشور که 70 درصد جمعیت را در بر می‌گیرد، همیشه مورد توجه و بحث بوده است. در این میان یکی از بخش‌هایی که علیرغم دارا بودن پتانسیل بسیار بالا در کاهش این معظل ملی هیچ‌گاه از سوی مسئولان و برنامه‌ریزان مورد توجه جدی قرار نگرفته، صنعت هتل‌داری و رستوران‌‌داری می‌باشد. هم اکنون براساس برآوردهای سازمان جهانی جهانگردی ورود هر گردشگر به ‌طور متوسط منجر به ایجاد 6 شغل به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌گردد که در این راستا یکی از مهمترین راهکارهای افزایش اشتغال در بیشتر کشورهای جهان ایجاد کارافرینی در بخش پذیرایی می‌باشد، به طوری می‌توان با به فعلیت رساندن پتانسیلها و تنوع بخشیدن به خدمات پذیرایی و اقامتی، ظرفیت‌هایی را جهت افزایش اشتغال محلی ایجاد کرد. بر این اساس در استان گیلان که یک استان مستعد از نظر گردشگری است این موضوع مهم می‌بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد و سطح توسعه متناسب با ظرفیت و توان هر شهرستان سنجیده شود.
روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی–موردی، تحلیلی است، که داده‌ها ازمنابع کتابخانه‌ای و اسناد آماری به دست آمده‌اند و از طریق مدل‌های آماری Spearman "s rank و امتیاز استاندارد مورد سنجش قرار گرفته‌اند.
داده‌های آماری جمع‌آوری شده از سال 98 در مدل Spearman "s rank نشان می‌دهند دو شاخص جمعیت و جمعیت شاغل در بخش هتل‌داری و رستوران در استان گیلان با یکدیگر همبستگی دارند و از طریق مدل امتیاز استاندارد مشخص شده که با وجود گردشگرپذیر بودن شهرستان‌های استان گیلان توسعه متناسب صنعت هتل‌داری و رستوران‌داری، بر اساس جمعیت شهرستان‌ها درسطح استان صورت نپذیرفته است و در این راستا پیشنهادهایی بر اساس اصول کارآفرینی در این شاخه از صنعت برای رفع این توزیع نامتعادل ارائه گردیده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial planning in increasing employment in the hotel and restaurant industry in Gilan

نویسنده [English]

  • Sahar Movahdi

(Doctoral student of Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran)

چکیده [English]

Abstract
The issue of employment among different countries has been always one of the sensitive issues and plays an important role in the economic evaluation and always has been one of the most important factors in assessing a country's development or lack of development.  In our country this is especially because of the young age pyramid which consists of 70% of the population always has been considered and discussed. At this point, one of the area that, despite having very high potential in reducing the national problem, never have been seriously considered by the authorities and planners, is hotel and restaurant industry.
Now according to World Tourism Organization estimates show that the average tourist arrival led to the creation of six jobs directly and indirectly, which in this regard, one of the most important strategies to increase employment in most countries, is the creation of entrepreneurship in the hospitality sector, so actualization of the potential and diversify to entertainment services can create capacities of local jobs and make it grow to the top.  Accordingly; in Gilan which has a provincial tourism potential this important issue should be considered more and level of development commensurate with the potential to be measured in each city.
the objective of this research is based on practical and descriptive - case, analytical nature, which the objective of this research is based on practical and descriptive  - case, analytical nature which the statistical data in spearman's rank model which have been collected from 1398 shows that population indicators and the population employed in hotel and restaurant are correlated with each other and it has been detected from Z model that despite of tourism attraction potential of Gilan province  appropriate development in the province in hotel and restaurant industry has not been accrued.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • employment increase
  • hotel industry
  • restaurant
  • Gilan province
  • tourism