به دنبال دسترسی نامحدود پژوهشگران به نشریات پژوهشی، فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی تحت مجوز CC BY 4.0 با دسترسی آزاد (Open Access) منتشر می‌شود. تحت این مجوز، کپی رایت (Copy Right) مقالات در اختیار نویسنده (نویسندگان) است و حق نشر به فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی اختصاص می‌یابد. در عین حال استفاده، توزیع و تکثیر بدون محدودیت در هر رسانه، مشروط بر ارجاع صحیح و صریح به مقاله منتشر شده در نشریه میسر می‌باشد.

مزایای دسترسی آزاد:

- به حداکثر رساندن تاثیر پژوهش

- افزایش نمایه‌سازی، قدرت بازیابی مقاله‌ها

- حذف نیاز به مجوز برای استناد محتوا

- دسترسی آزاد تمام پژوهشگران به محتوای مقالات

تمامی دست اندرکاران محترم این فصلنامه از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری فصلنامه خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین بکار خواهند بست.

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه دقیق مشخصات نویسندگان کلیه حقوق معنوی آنها محفوظ مانده و از انتشار مطالب ارائه شده به این فصلنامه توسط سایرین ممانعت بعمل آید. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم‌گیری در مورد وجاهت علمی مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به خصوصیات جنسیتی، قومی، نژادی و گرایشات جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی بوده و کلیه مقالات بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می‌گردد.

حفظ محرمانگی: مشخصات نویسندگان تا قبل از چاپ و مشخصات داوران همواره بصورت محرمانه مورد محافظت قرار گرفته و تا زمان مزبور به جز مسئولین مجله، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.