الف) آماده سازی و ارائه مقاله

مقالات مورد پذیرش مجله  پژوهش های مکانی- فضایی باید  در 18 صفحه( در مجموع به همراه پی نوشت) و شامل ساختارهای زیر باشد :

 • عنوان : عنوان مقاله باید کمتر از 20 واژه و بیانگر موضوع پژوهش باشد و تکراری و شعر گونه نباشد
 • چکیده: خلاصه‌ای از مقاله است که طرح کلی، روش پژوهش، نتایج مقاله را بیان می‌کند. چکیده باید شامل بیان مسئله، سوال یا فرضیه پژوهش، هدف، روش پژوهش و نتیجه‌گیری باشد و در یک پارگراف تنظیم شود. هم چنین در حدود250تا 350 کلمه باشد.
 • واژگان کلیدی: نویسنده(گان) باید واژگان اصلی مرتبط با موضوع مقاله را در پایان چکیده با عنوان واژگان کلیدی بیان کنند و باید بین 4 تا 6 واژه باشد که با ویرگول از یکدیگر جدا شده باشند.
 • مقدمه و بیان مسئله: مقدمه بیان نخست نویسنده است که به شرح مسئله می‌پردازد، هم چنین، دلایل ضرورت انجام پژوهش، هدف انجام پژوهش و پرسش ها و اهداف را  بیان می‌کند.
 • مبانی نظری:  تعاریف، مفاهیم، مباحث نظری که در انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند، در این بخش بیان می‌شود. مبانی نظری پژوهش پشتوانه تحلیل مقاله را شکل می‌دهد.
 •  روش پژوهش: مراحل و چگونگی انجام پژوهش به طور کامل و با ذکر جزئیات در این بخش توضیح داده می‌شود. روش انجام پژوهش باید به طور دقیق مشخص شود تا پژوهشگران بعدی در صورت نیاز، بتوانند از همان روش برای انجام پژوهش‌های مشابه یا تکمیل پژوهش‌های فعلی استفاده کنند.
 • بحث: یافته‌های پژوهش، پاسخ به سؤالات پژوهشی و در صورت وجود فرضیه، شواهد اثبات یا عدم اثبات فرضیه در این بخش ارائه می‌شود. همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش‌های مشابه و پیشینه تحقیق مقایسه می‌شود و هم‌راستایی، تفاوت و به‌طور کلی نسبت نتایج پژوهش حاضر با پژوهش‌های مرتبط قبلی بیان می‌شود.
 • نتیجه گیری: در این بخش یافته های مقاله شرح داده می شود و دستیابی و عدم دستیابی به اهداف پژوهش و دلایل رد یا اثبات فرضیه ها بیان می‌شود.
 • تقدیر و تشکر: در بخش تقدیر و تشکر باید نام و عنوان افراد، گروه‌ها و مؤسساتی که به‌صورت مادی یا غیرمادی بر روند انجام پژوهش اثرگذار بوده و موجب پیشرفت آن شده‌اند ذکر شود.
 • فهرست منابع:  مشخصات کامل منابعی که در نگارش مقاله از آن ها استفاده شده است باید در انتهای مقاله مطابق فرمت عنوان شده بین شود. منابع استفاده شده در مقاله باید حتی المکان جدید و از 5 سال گذشته شده باشند
 • چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی در پایان مقاله و شامل ۸۰۰ کلمه ( بیان کنندۀ طرح مساله، روش تحقیق و نتیجه‌گیری) همراه با واژگان کلیدی  

 ب) متعلقات متن:

بدنه مقاله شامل متن اصلی مقاله، جداول و تصاویر بر اساس دستورالعمل زیر تنظیم شوند

 • حاشیه‌ی متن از چپ و راست 2/5سانتی‌متر (دو و نیم سانتی‌متر)، از بالا 2/5 (دو و نیم سانتی‌متر) و از پایین 3/5 سانتی‌متر (سه و نیم سانتی‌متر) باشد.
 • متن اصلی مقاله
 • متن مقاله با فونت ۱۲ بی نازنین (B nazanin) به‌صورت تک‌ستونی و فاصله خطوط singleتهیه شود.
 • عنوان مقاله 14 بی نازنین بولد
 • اسم نویسندگان 11 بی‌نازنین بولد
 • عناوین هر بخش مقاله 12 بی‌نازنین بولد (چکیده، مقدمه، مبانی نظری، روش پژوهش، بحث، نتیجه گیری، تقدیر و تشکر، فهرست منابع، چکیده انگلیسی)
 • مشخصات نویسندگان 11 بی‌نازنین ساده (مشخصات شامل: مقطع تحصیلی یا رشته شغلی، رشته تحصیلی، نام دانشگاه یا موسسه، نام شهر، ایران)
 • نسخه انگلیسی با قلم Times New Roman 11و فاصله خطوط (single) حروف‌چینی شده و فاقد اشتباهات تایپی باشد.

 

تصاویر و جداول

 • تصاویر (شامل عکس، نقشه)، نمودارها و جداول به صورت وسط چین شماره‌گذاری و مشخص شوند.
 • عنوان و شماره جداول بالای جدول ذکر شود؛

جدول شماره (؟): عنوان جدول (11 ب نازنین بولد) (منبع: ؟)

11 ب نازنین بولد

 

 

11 ب نازنین ساده

 

 

 

 

 

 

 • تصاویر با فرمت JPEG و حداقل رزولوشن 300dpi  باشد. عنوان و شماره تصاویر، پایین تصویر ذکر شود.
 • عنوان و شماره نمودارها، بالای نمودار و به صورت وسط چین ذکر شود.
 • عنوان و شماره اشکال، پایین اشکال و به صورت وسط چین ذکر شود.
 • عنوان و شماره نقشه ها، پایین نقشه و به صورت وسط چین  ذکر شود.

2- مقالات از طریق سایت ارسال شوند.

 همراه فایل اصلی مقاله، یک فایل جداگانه که موارد زیر در آن درج شده باشد (به‌جز عنوان مقاله، سایر موارد زیر در فایل اصلی مقاله درج نشود) ارسال شود.

 • عنوان مقاله
 • نام نویسندگان (از نویسندگان درخواست می‌شود حتما شناسه ارکید داشته باشند و شناسه خود را به همراه مشخصات ارسال نمایند.
 • اطلاعات مربوط به رتبه علمی و وابستگی سازمانی برای همه نویسندگان به فارسی و انگلیسی تنظیم گردد.
 • نشانی پستی، ایمیل، تلفن و اطلاعات تماس نویسنده مسئول مقاله.