نشریه پژوهش‌های مکانی- فضایی با هدف ارائه و ترویج نتایج پژوهش ها و تجربه‌های علمی درتمامی موضوعات مرتبط با فضای شهری، مقالات پژوهشی، مروری و مطالعۀ موردی می‌پذیرد.

ضمن تشکر از انتخاب نشریه پژوهش های مکانی- فضایی، از پژوهشگران ارجمند درخواست می‌شود ، موارد مندرج در راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه و در مقاله خود اعمال نمایند و سپس اقدام به ثبت مقاله نمایند.

لازم به ذکر است مقالاتی که در نشریه پژوهش های فضایی- مکانی ثبت می‌شوند؛ نباید پیش‌تر در رسانۀ دیگری( مجله، کنفرانس، کتاب.....) منتشر شده و یا هم زمان برای داوری برای  نشریه دیگری ارسال شده باشد.