فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی یک فصلنامه علمی با دسترسی آزاد است که به صورت الکترونیکی و چاپی منتشر می‌شود.

 هدف این فصلنامه دستیابی به دستاوردهای جدید در زمینه‌ای فضای شهری در زمینه‌های طراحی شهری، برنامه‌ریزی شهری، اقتصاد شهری، جامعه شناسی شهری و سلامت شهری است.

 فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی در پایگاه‌هایی چون پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی (SID)، آرشیو ملی دیجیتال نشریات علمی ایران، پرتال جامع علوم انسانی، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، پایگاه مجلات تخصصی نور و Civilica نمایه می‌شود.

این نشریه با همکاری انجمن سنجش از دور و GIS ایران منتشر می‌گردد.