فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای مکانی فضایی، معطوف به مطالعات فضای شهری برای بهار 1402 مقاله می‌پذیرد.


فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای مکانی فضایی در راستای انتشار یافته‌های علمی از کلیه اساتید، اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه شهرسازی جغرافیا، جامعه‌شناسی و اقتصاد برای شماره 26 خود (بهار 1402) در محورهای مختلف مقاله می‌پذیرد.

چالش‌های فضاهای شهری ایران، تحولات فضای شهری در ایران، روش‌شناسی مطالعه فضاهای عمومی ایران، انسان‌محوری در فضاهای شهری مبتنی بر تجربه ایران، تجربه بازآفرینی فضاهای شهری، مطالعات اقتصادی فضای شهری، اصول طراحی فضاهای شهری در تاریخ شهرهای ایران، نقش فضاهای شهری در سلامت شهروندان و مطالعات جامعه‌شناختی فضای شهری از جمله محورهای دریافت مقاله این فصلنامه است.

اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، دانشجویان و پژوهشگران برای ارسال مقالات خود می‌توانند تا پایان اردیبهشت ماه به وب‌سایت https://jspr.jdisf.ac.ir/ مراجعه و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03136241348 داخلی 108 تماس حاصل کنند.

لازم به ذکر است؛ چشم‌انداز فصلنامه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع و ارتقا و توسعه دانش در مطالعات فضای شهری است و همچنین افق این فصلنامه در سال 1402 کسب رتبۀ علمی (کسب رتبه  علمی- پژوهشی) از وزارت علوم و تحقیقات است.