نویسنده

کارشناس پژوهش

چکیده

به دنبال رشد سریع و گسترش روزافزون شهرها در چند دهه اخیر مسئله کاربری زمین‌های شهری توجه برنامه‌ریزان شهری را جلب نموده است و موضوع روز پژوهش‌های متعدد قرار گرفته است که حاصل آن‌ها از تغییرات قابل‌توجهی در زمینه کاربری زمین حکایت می‌کند، همچنین بدون برنامه‌ریزی کاربری زمین، نمی‌توان به الگوی بهینه زیست در شهرها دست‌یافت. امروزه، برنامه‌ریزی کاربری زمین‌شهری، به چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت اراضی، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت‌ها و عملکردها، بر اساس خواست و نیازهای جامعه شهری می‌پردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص می‌نماید. گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی آن‌ها، یکی از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان است که در مادرشهرهای منطقه‌ای نمود چشمگیری داشته است. توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی مطلوب شهری، از الزامات برپایی جامعه‌ای پویا، منسجم و مترقی است، اما نابرابری اقتصادی و فقر در جامعه باعث شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و تغییر کاربری اراضی زمین به‌خصوص زمین‌های کشاورزی اطراف شهرها شده است. در این پژوهش به مرور برخی از این پژوهش‌ها پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of economic inequality on land use planning

نویسنده [English]

  • Shaghayegh Nasiri

Research expert

چکیده [English]

Following the rapid growth and increasing expansion of cities in the last few decades, the issue of urban land use has attracted the attention of urban planners and has become the subject of numerous researches, the results of which indicate significant changes in the field of land use, also without land use planning. It is not possible to achieve an optimal pattern of living in cities. Today, urban land use planning deals with how to use and distribute and protect land, spatial and spatial organization of activities and functions, based on the wishes and needs of the urban community and specifies the types of land use. The spatial expansion of cities and the integration of villages and their surrounding lands is one of the important consequences of rapid urbanization, which has had a significant effect in regional capitals. The fair spatial distribution of facilities and resources among urban areas as one of the most important elements of a desirable urban life is one of the requirements for establishing a dynamic, coherent and progressive society, but economic inequality and poverty in the society cause the formation of informal settlements and land use changes, especially agricultural lands around cities. has been In this research, we have reviewed some of these researches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality
  • Economic inequqlity
  • User
  • Ianduse