نویسندگان

1 مدرس گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران

چکیده

پل عابر پیاده در دهه‌های اخیر در سامانه حمل و نقل شهرهای ایران به‌عنوان تسهیلات حرکتی عابرین به‌عنوان یک گزینه جدی مطرح و استفاده شده است. این پژوهش بر آن است تا وضعیت استفاده از پل‌های عابر پیاده را از دیدگاه شهروندان در منطقه 7 شهر اصفهان مطالعه نماید. این پژوهش از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت روش از نوع توصیفی – موردی و تحلیلی است. در گردآوری داده‌ها از روش میدانی به شکل پرسشنامه و در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون تی تک‌نمونه‌ای، آزمون یک دنباله راست میانگین و یک دنباله چپ میانگین در نرم افزار spss استفاده شده است.  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پل‌های عابر پیاده منطقه 7 شهر اصفهان از نظر مکان یابی و جانمایی، طراحی و منظر شهری، هندسه و کارکرد، زیبایی شناختی و تعدادی از شاخص‌های امنیت در وضعیت نامطلوب قرار دارند. به‌طور کلی از نظر کاربران، توجه به انسان‌محوری در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پل‌های عابر منجر به استفاده بهینه عابرین از این تسهیلات می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the situation of using street pedestrian bridges in Isfahan (Case study: District 7)

نویسندگان [English]

  • Farshad Tahmasebizadeh 1
  • Azadeh Vasili 2

1 Lecture of Urban Planning, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran.

2 Master of Urban Planning Student, Institute Daneshpajohan pishro, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In recent decades, the pedestrian bridge has been proposed and used as a serious option among the movement facilities in the transportation system of Iranian cities. This research aims to study the use status of pedestrian bridges from the point of view of the Isfahan 7th district citizens. This research is of applied type and in essence Based on the method is a descriptive-case and analytical method. For data collection, the field method in the form of a questionnaire and for data analysis, descriptive statistics and one-sample t-test, one right-tailed average and one left-tailed average test were used in the SPSS software. The findings of the research indicate that the Isfahan 7 district pedestrian bridges in terms of locating and location, design and urban landscape, geometry and function, aesthetics and a number of security indicators are in an unfavorable condition. In general, from the point of view of users, paying attention to human centeredness in the hardware and software dimensions of pedestrian bridges leads to the optimal use of this facility by pedestrians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian bridges
  • Isfahan
  • Pedestrianism
  • one-sample t-test