نویسنده

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

چکیده
کیفیت عرصه عمومی شهرهای ایران به‌جز تعداد معدودی بسیار نازل است. حوزه‌های مرکزی شهرها نیز به مراتب اوضاع اسفناک‌تری دارند تا جایی که در فضای مدیریتی شهرها به نام بافت فرسوده شناخته می‌شوند. چهره آشنای این حوزه‌های سکونتی را علیرغم امتیازهای فراوانی که دارند و به سابقه تاریخی و هویتشان در کل شهر برمی‌گردد، ساختمان‌های مخروبه، کوچه‌های آلوده و معابر ناامن تشکیل می‌دهند. اهالی به محض اینکه بتوانند مهاجرت می‌کنند. اقتصاد محلی به جز لبه‌های بازار راکد است، نوسازی و تعمیرات جذابیتی ندارد، زمین و ملک ارزان است، اوضاع اجتماعی و فرهنگی در پایین‌ترین سطح قرار دارد و زیرساخت‌های خدمات شهری ناقص و یا معیوب است.
بنابراین، فضاهای شهری با در نظر گرفتن ارتقاءامنیت از طریق طراحی به‌منظور مقابله با جرم و ایجاد امنیت در جامعه باید در قلب برنامه‌ریزی جای گیرد. این رویکرد چه در زمان انجام عملیات نوسازی و چه پس از آن باید مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که توسعه کامل گردد در صورت بی‌توجهی به قابل دفاع کردن فضاهای شهری فرسوده، فرصت اصلی برای گنجاندن اقدامات پیشگیری از جرم از دست رفته است و هزینه اصلاح یا تغییرات نامناسب توسعه، بسیار بیشتر از هزینه انجام اقدامات مذکور در ابتدای کار می‌باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of defensible spaces in urban decay (Case study: Sangalaj neighborhood, District 12 of Tehran)

نویسنده [English]

  • Yasmin Daghilzadeh

(Master of Urban Design, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran, Iran)

چکیده [English]

Abstract
The quality of the public arena of Iranian cities is very low, except for a few. The central areas of cities are also in a much more deplorable situation, so much so that in the management space of cities, it is known as worn-out tissue. The familiar face of these residential areas, despite their many advantages and goes back to their historical background and identity throughout the city, ruined buildings, polluted alleys and unsafe passages. Residents migrate as soon as they can. The local economy is stagnant except for market edges. Renovation and repairs are not attractive, land and property are cheap, the social and cultural conditions is at an all-time low, and municipal service infrastructure is either incomplete or defective. Therefore, urban spaces should be at the heart of planning, considering the promotion of security through design in order to combat crime and create security in society. This approach should be considered both during and after the renovation operation. When development is complete, the main opportunity to include crime prevention measures is lost if neglect is made to make definable dilapidated urban spaces negligible. And the cost of remediation and poor development is much higher than the cost of doing the steps at the beginning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban crimes
  • Feeling of security
  • Urban spaces
  • Worn tissue
  • Defensible spaces