مقاله پژوهشی
بررسی و اولویتبندی عوامل اصلی مدیریت شهری با رویکرد جهادی در میزان موفقیت پروژه-های عمران شهری (نمونه موردی: شهرداری‌های استان چهارمحال و بختیاری)

مسرت آیت؛ سیامک نیکخواه

دوره 1399، شماره 14 ، خرداد 1399

چکیده
  چکیده در اجرای پروژههای عمران شهری عواملی مؤثر بر پیشبرد پروژه وجود دارد که معمولاً شناسایی دقیق آنان پیچیده و دشوار است. اگرچه عوامل اصلی مدیریت شهری با رویکرد جهادی در تئوری بسیار جذاب می‌باشد؛ اما در عمل، برای پیادهسازی آن خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت‌بندی عوامل اصلی مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پتانسیل‌های توسعه گردشگری فرهنگی مرزی در استان گیلان (مطالعه موردی: بندر مرزی آستارا)

سحر موحدی؛ علی رستمی

دوره 1399، شماره 14 ، خرداد 1399

چکیده
  چکیده یکی از عرصه‌های نوین در مطالعات حوزه برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه در ایران، مناطق مرزی می‌باشند. هرچند از گذشته تاکنون ابعاد گوناگون مسائل و مشکلات مربوط به این مناطق به‌طور پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آمایش این مناطق تاکنون جایگاهی در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور نداشته است به همین دلیل، فقدان یک چارچوب نظری برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتقا فضای سبز شهری براساس معیارهای منظر اکولوژیک (نمونه موردی: جاده سلامت پارک ناژوان)

مریم کیانی

دوره 1399، شماره 14 ، خرداد 1399

چکیده
  چکیده در اجرای پروژه های عمران شهری عواملی مؤثر بر پیشبرد پروژه وجود دارد که معمولاً شناسایی دقیق آنان پیچیده و دشوار است. اگرچه عوامل اصلی مدیریت شهری با رویکرد جهادی در تئوری بسیار جذاب می‌باشد؛ اما در عمل، برای پیاده‌سازی آن خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت‌بندی عوامل اصلی ...  بیشتر

ارزیابی پایداری درآمدها و هزینه‌های شهرداری شاهین‌شهر

امین الله قائدان؛ یاسمین دقیل زاده

دوره 1399، شماره 14 ، خرداد 1399

چکیده
  یکی از مسائل مهم شهرداری‌ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری‌های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر شاهین‌شهر دارند تا حدودی می‌تواند راهگشای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتقاء کیفیت زندگی در محله شیخ بهائی بر اساس مؤلفه‌های طراحی شهری

زهرا السادات فیاض؛ شهرزاد پژومند نجف آبادی

دوره 1399، شماره 14 ، خرداد 1399

چکیده
  چکیده بحران کیفیت، در شرایط کنونی یکی از چالش‌های عمدۀ شهرهای ما و یکی از دغدغه‌های اساسی تصمیم‌گیران، مجریان و استفاده‌کنندگان محیط‌های شهری است. با توجه به اهمیت مسأله "کیفیت" و افزایش سریع شهرنشینی، چنانچه برنامه‌ها و مداخلات کالبدی در شهرها همچون گذشته بدون توجه لازم به دانش طراحی شهری و بدون ملحوظ نمودن نظام‌مند آن در مراحل ...  بیشتر

طراحی فضاهای قابل دفاع در بافت فرسوده شهری؛ (مورد مطالعه: محله سنگلج، منطقه 12 تهران)

یاسمین دقیل زاده

دوره 1399، شماره 14 ، خرداد 1399

چکیده
  چکیده کیفیت عرصه عمومی شهرهای ایران به‌جز تعداد معدودی بسیار نازل است. حوزه‌های مرکزی شهرها نیز به مراتب اوضاع اسفناک‌تری دارند تا جایی که در فضای مدیریتی شهرها به نام بافت فرسوده شناخته می‌شوند. چهره آشنای این حوزه‌های سکونتی را علیرغم امتیازهای فراوانی که دارند و به سابقه تاریخی و هویتشان در کل شهر برمی‌گردد، ساختمان‌های مخروبه، ...  بیشتر