مقاله پژوهشی
تحلیل تطبیقی رویکردهای جایگزین توسعه روستایی در نظام سیاست‌گذاری ایران و جهان

نشاط امیدوار؛ سولماز دری سده؛ محمدرضا رضوانی

دوره 1399، شماره 16 ، آذر 1399

چکیده
  سکونتگاه­های روستایی به مثابه واحدهای تماس و تبادل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک، مکانی هستند که تمدن­ها ریشه در آن داشته و سپس به سراسر سپهر زندگی انسان­ها گسترش یافته است. همچنین، به دلیل نقش روستاها در تامین امنیت غذایی پایدار و توسعه ملی کشورها، توجه به توسعه روستاها امری حائز اهمیت می­باشد. از این رو، در دهه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل مؤثر بر رضایت مندی روستائیان از اجرای طرح هادی روستایی در مناطق مرزی (نمونه موردی: دهستان اترک، شهرستان گنبدکاووس)

فضل الله اسمعیلی؛ مهدی خداداد؛ رویا زارع قلعه سیدی

دوره 1399، شماره 16 ، آذر 1399

چکیده
    هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی روستائیان از اجرای طرح‌های هادی در مناطق مرزی استان گلستان با تأکید بر دهستان ‌اترک از توابع شهرستان ‌گنبد کاووس می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوارهای ساکن در دهستان اترک از توابع شهرستان گنبدکاووس (به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شکاف بین نظریه و حرفه در طراحی شهری معاصر

سحر سماواتی

دوره 1399، شماره 16 ، آذر 1399

چکیده
  چکیده فاصله بین نظریه و حرفه مسئله‌ای است که پژوهشگران بسیاری سال‌های متوالی برای حل آن در رشته‌های مختلف تلاش کرده‌اند. طراحی شهری به‌عنوان رشته‌ای حرفه مبنا، با چالشی گسترده در این زمینه روبرو است که شکاف نظریات مطرح‌شده در این حوزه فاصله بسیاری از حرفه دارد. تلاش‌های فراوانی برای پوشش دادن فاصله بین نظریه و عمل از طریق راهبردهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش هنر دیوارنگاری در توسعه گردشگری فرهنگی

مرجان علیخان زاده

دوره 1399، شماره 16 ، آذر 1399

چکیده
    صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی پاک شناخته می‌شود که با ایجاد پیوند میان سرزمین‌های مختلف، تبادل فرهنگی ایجاد نموده و رونق اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که اقتصاد بسیاری از کشورها به این صنعت وابسته است. امروزه از گردشگری فرهنگی به‌عنوان گردشگری پایدار یاد می‌شود که توانایی برقراری تعادل میان جنبه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی معیارهای مسکن پایدار با تأکید بر بعد اجتماعی توسعه پایدار مورد مطالعه محله جلفا واقع در منطقه 5 اصفهان

مهری اذانی؛ محمد رضا مسائلی؛ رضا برزگر؛ محمد کریم کبیری

دوره 1399، شماره 16 ، آذر 1399

چکیده
  چکیده نظریه توسعه پایدار با توجه به آثاری که در محیط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی گذاشته اخیراً مورد توجه شهرسازان و برنامه-ریزان شهری واقع شده است. از آنجا که مسکن جزء یکی از پر اهمیت‌ترین مسائل جهان و البته ایران است. بر اساس هرم نیازهای مازلو جزء نیازهای اساسی انسان محسوب می‌گردد. بررسی پایداری مسکن با استفاده از معیارهای توسعه پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تلفیق مدل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در محیط GIS به‌منظور مکان گزینی فضای سبز شهر گرگان

سمیه بهرامی؛ مهدی خداداد

دوره 1399، شماره 16 ، آذر 1399

چکیده
  چکیده هدف نهایی از این پژوهش مکانیابی عرصه‌های مناسب توسعه فضای سبز شهر گرگان با تلفیق روش AHP و منطق‌فازی در GIS می‌باشد. در این پژوهش از عملگر گاما با مقدار 9/0 استفاده شده است‌. پس از این مراحل نقشه نهایی پهنه‌های پیشنهادی جهت جانمایی فضای سبز در شهر گرگان ارائه شده است. برای پیاده‌سازی عملگر‌فازی در محیط GIS ابتدا معیارهای تأثیرگذار ...  بیشتر