مقاله پژوهشی
توانمندسازی با رویکرد به توسعه پایدار روستایی

سولماز دری سده

دوره 1399، شماره 17 ، اسفند 1399

چکیده
  چکیده توانمندسازی در مناطق روستایی می‌تواند تغییراتی را در دانستنی‌های روستائیان، نگرش و عواطف و در نحوه انجام کار آن‌ها ایجاد کند. توانمندسازی یکی از اجزای لازم برای رسیدن به توسعه پایدار به‌حساب می‌آید، به‌گونه‌ای که دستیابی به توسـعه پایـدار، بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان‌ناپذیر توصیف می‌شود. معنای واقعی توانمندسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد مدل Vikor در سنجش سطح توسعه یافتگی استان‌های ایران

حمیدرضا وارثی؛ فضل الله کریمی قطب آبادی؛ مرجان شفیعی؛ فاطمه قاسمی الوری

دوره 1399، شماره 17 ، اسفند 1399

چکیده
  چکیده آغاز موج استفاده از مدل‌های کمی در علوم اجتماعی طی دهه‌های 1960 توأم با طرح مباحث توسعه و توسعه‌نیافتگی، کاربرد این روش‌ها را در تعیین سطح توسعه یافتگی مناطق گسترش داد. از سوی دیگر توسعه و توسعه‌نیافتگی از جمله مباحثی است که در بین برنامه‌ریزان مطرح است. در همین راستا وجود نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای که علاوه بر ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تاب‌آوری اقتصادی بهره‌برداران از طرح یکپارچه‌سازی اراضی استان مرکزی (روستای گوزلدره-

گیتی صلاحی اصفهانی

دوره 1399، شماره 17 ، اسفند 1399

چکیده
  چکیده یکپارچه‌سازی اراضی در گرو شناخت تاب‌آوری  و برنامه‌ریزی برای اقتصاد روستا است. بسیاری از اراضی که دستخوش یکپارچه‌سازی شده‌اند در اثر عدم تاب‌آوری مناسب با شکست مواجه می‌شوند. در این راستا این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی- پیمایشی به بررسی تاب‌آوری اقتصادی بهره‌برداران در یکپارچه‌سازی اراضی در بخش نوبران شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات کالبدی– فضایی کلانشهر ارومیه و پیرامون آن

خدیجه کریمی؛ پرستو دارویی

دوره 1399، شماره 17 ، اسفند 1399

چکیده
     حیات هر شهری خصوصاً کلانشهرها به فضاهای پیرامونی خود وابسته است و در این میان زمین‌های کشاورزی و روستاها از عوامل مهم در گسترش و توسعه شهری محسوب می‌شوند. روستاها و زمین‌های کشاورزی در نتیجه گسترش شهرها تهدید می‌شوند. در این ارتباط، روستاها همراه با زمین‌های کشاورزی و باغ‌های اطراف شهر ارومیه نیز از این تغییرات بر کنار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل کیفیت زندگی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از تکنیک کوپراس و GIS

مهدی خداداد؛ رویا زارع قلعه سیدی؛ اعظم مرادی

دوره 1399، شماره 17 ، اسفند 1399

چکیده
  چکیده  کیفیت زندگی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جهان و از مباحث اساسی در تکوین سیاست‌گذاری اجتماعی محسوب می-شود که موضوعاتی چون رفاه، کیفیت، سلامت زندگی، نیازهای اساسی زندگی روبه رشد و رضایت‌بخش، فقر و مطرودیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، نوع‌دوستی و از خود گذشتگی در میان اجتماع را در بر می‌گیرد. کیفیت زندگی مردم به عوامل زیادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتعریف محتوایی سـیستم بـرنامه‌ریزی شـهری بر پایه تحلیل انتقادی فضای شـهری اصفهان از دید معلولین

علی شفیعی دارافشانی؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 1399، شماره 17 ، اسفند 1399

چکیده
   معلولیت، به‌مثابه پدیدهای زیستی و اجتماعی، واقعیتی است که تمامی کشورها با آن مواجه‌اند. تأمین نیازهای دسترسی معلولان مستلزم به‌کارگیری تمهیدات ویژه‌ای است، چرا که تأمین دسترسی و فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی است. هدف از این مقاله بازتعریف محتوایی سیستم برنامه‌ریزی شهری بر پایه تحلیل انتقادی فضای ...  بیشتر