مقاله پژوهشی
تخمین نیاز به فضای مسکونی در منطقه 5 شهر اصفهان

زهرا سادات فیاض؛ فرزانه دهقانی گیشی؛ محمود محمدی

دوره 1399، شماره 15 ، شهریور 1399

چکیده
  مسکن از دیرباز به‌عنوان اساسی‌ترین نیاز زندگی و بزرگ‌ترین دغدغه انسان‌ها به شمار می‌آید اما افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و رشد شهرنشینی در کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران موجب مشکلات متعددی در تأمین آن شده است. در کلان‌شهر اصفهان نیز توجه به تأمین و برآورد مسکن در آینده باید مدنظر قرارگیرد. با توجه به اینکه کاربری مسکونی سهم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربست فرآیند یکپارچه طراحی شهری در بازآفرینی بافتهای تاریخی (مورد مطالعه: محله حسنآباد اصفهان)

مینا بهرامی فرد

دوره 1399، شماره 15 ، شهریور 1399

چکیده
  چکیده طراحی شهری و سیر تحول دو جریان «حفاظت و بازآفرینی یکپارچه» شهری به‌عنوان محتوا و محصول فرآیند یکپارچه طراحی شهری در فضاهای تاریخی و بیان دو الگوی جدید طراحی شهری فرآیند رویه محور و محتوا محور به این نکته رسید که «فرآیند یکپارچه طراحی شهری» حاصل جمع دو فرآیند مذکور می‌باشد و برای رسیدن به «یکپارچگی» در مکان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر تجارب «طرح‌های ارتقاء کیفی محلات» شهر اصفهان با رویکرد بازآفرینی شهری

مریم کریمی آذر داریانی؛ مینا کشانی همدانی

دوره 1399، شماره 15 ، شهریور 1399

چکیده
    با توجه به کاربست رویکرد بازآفرینی شهری پایدار در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، انجام طرح‌های مطالعاتی و اجرایی در این حوزه، در چشم‌انداز اجرایی بسیاری از سازمان‌های متولی امر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در شهر دیده می‌شود. یکی از طرح‌هایی که اخیراً توسط شهرداری اصفهان در محلات مناطق پانزده‌گانه شهر اصفهان، مورد توجه قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه احساس امنیت از دیدگاه کارشناسان و شهروندان، با بهره‌گیری از رویکرد CPTED (بررسی تطبیقی گذر تاریخی سنگ‌سیاه شیراز و گذر تاریخی جویباره اصفهان)

عباس کیانی بابوکانی؛ علیرضا صادقی؛ مهسا شعله

دوره 1399، شماره 15 ، شهریور 1399

چکیده
  چکیده امنیت از مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای جوامع و ایجاد سکونتگاه‌های انسانی است. از نخستین سکونتگاه‌های غارگونه تا شهرهای پیچیده و نیز هوشمند امروزی، انسان به دنبال تأمین امنیت برای خود بوده است. امنیت سرچشمه ظهور و درخشش سایر کیفیت‌های شهری، همچون سرزندگی می‌باشد. با ظهور جریانات شهری و درهم‌تنیده شدن مسائل شهری، از مسائلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چالشهای مدیریت شهری از منظر پژوهشهای جهانی

محمدرضا پورجعفر؛ الهام قاسمی

دوره 1399، شماره 15 ، شهریور 1399

چکیده
  شهرها با مشکلات متعددی از جمله مشکلات زیست‌محیطی مانند آلودگی محیط زیست؛ زیرساخت‌های فرسوده و مشکلات اجتماعی (فقر، جنایت و خشونت) روبرو هستند که نتیجه تراکم و ازدیاد جمعیت شهری است. از این رو چالش اصلی مدیران شهری این است که شهرها را برای شهروندان قابل زندگی و برای سرمایه‌گذاران از لحاظ اقتصادی جذاب کنند. از این رو ایجاد تعادل بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش هنر عمومی با تأکید بر مجسمه‌های شهری در ارتقاء کیفیات ادراکی فضای شهری (مورد مطالعه: مجسمه‌های محدوده مرکزی شهر اصفهان)

محمد نصراصفهانی؛ سعیده هرندی زاده

دوره 1399، شماره 15 ، شهریور 1399

چکیده
  هنر عمومی نقش‌های مختلفی در فضای شهری دارد که به دسته‌هایی چون مجسمه، موسیقی، نقاشی و نگاره‌های شهری، تئاترهای شهری، آب‌نماها و غیره تقسیم‌بندی شده است. مجسمه‌ها و المان‌های شهری یکی از این موارد است که مورد بررسی قرار گرفته و دارای طراحی و کارکردهای مختلفی می‌باشد. مجسمه‌های شهری از نظر کارکردی و طراحی به‌صورت بیانی، نمایشی ...  بیشتر