نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 
صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی پاک شناخته می‌شود که با ایجاد پیوند میان سرزمین‌های مختلف، تبادل فرهنگی ایجاد نموده و رونق اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که اقتصاد بسیاری از کشورها به این صنعت وابسته است. امروزه از گردشگری فرهنگی به‌عنوان گردشگری پایدار یاد می‌شود که توانایی برقراری تعادل میان جنبه‌های مختلف توسعه پایدار را دارد و موجب رونق شهرهای پساصنعتی می‌گردد. این نوع از گردشگری با اتکا به هنرمندان و فرهیختگان، فرصت‌های جذب گردشگر را در شهرها مختلف فراهم نموده و فرهنگ و آداب و رسوم شهرها را گسترش می‌دهد. هنر دیوارنگاری نیز به‌عنوان هنری دیرین و به یادگار مانده از انسان‌های نخستین می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران داشته باشد. در این پژوهش با بررسی سه مفهوم کلیدی گردشگری، گردشگری فرهنگی و هنر دیوارنگاری به بررسی جایگاه و نقش هنر دیوارنگاری به‌عنوان هنر عمومی در صنعت گردشگری و به‌ویژه گردشگری فرهنگی پرداخته است و روش انجام آن، اسنادی است که با استفاده از مهم‌ترین و معتبرترین اسناد در دسترس، میان این مفاهیم کلیدی ارتباط برقرار نموده و جایگاه دیوارنگاری را در گردشگری فرهنگی تدقیق نموده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of mural art in the development of cultural tourism

نویسنده [English]

  • Marjan Alikhanzadeh

Master of Urban Design, Shahid beheshti university, Tehran, Iran)

چکیده [English]

Abstract
 The tourism industry is known as a clean industry that creates cultural exchange by creating links between different lands and will lead to economic and social prosperity, as the economies of many countries depend on this document. Today, cultural tourism is considered   as sustainable tourism, which has the ability to balance the various aspects of sustainable development and lead to the prosperity of post-industrial cities. Relying on artists and intellectuals, this type of tourism provides opportunities to attract tourists in different cities and expands the culture and customs of cities. The art of mural, as an ancient art and a relic of the first humans, can play an effective role in attracting tourists. In this study, by examining the three key concepts of tourism, cultural tourism and mural art, the position and role of mural art has been studied as a general art in the tourism industry, especially cultural tourism. And the most authoritative documents available have established a connection between these key concepts and examined the place of murals in cultural tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • cultural tourism
  • public art
  • creative city
  • mural