نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه با توجه به گسترش شهرها نیاز به حمل ونقل به شدت افزایش یافته است و به دنبال آن آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی باعث شده است تا کشورهای توسعه یافته به دنبال استفاده از حمل ونقل پاک و به خصوص حمل ونقل انسان محور گام بردارند. در این میان مونترال کانادا به عنوان سومین شهر دوستدار دوچرخه با برخورداری از مسیرهای دوچرخه سواری مناسب و بهره مندی از فنّاوری های به روز دنیا در این حوزه، نمونه مناسبی جهت مطالعه برای بهره مندی از روش ها و ابزارهای استفاده شده در این شهر می باشد. در این مقاله به بررسی سیاست های استفاده شده در جهت ترویج دوچرخه سواری و مطالعه ی زیرساخت های مربوط به دوچرخه پرداخته شده است. مقاله حاضر در جهت دستیابی به بینشی عمیق از حمل ونقل دوچرخه در مونترال به بررسی تاریخچه ای از گسترش حمل ونقل در این شهر پرداخته و اقدامات کالبدی و غیرکالبدی انجام شده در مونترال را مورد بررسی قرار داده است. همچنین با مطالعه و ارزیابی برنامه های آتی در حوزه ی حمل ونقل دوچرخه در مونترال سعی دارد تا به رویکردهای جدیدی برای دستیابی به شهرهایی دوستدار دوچرخه، کارا و ایمن در ایران برسد. همچنین ضمن ارائه ی راه حل های بالقوه بر اساس روش های قبلا اجراشده در مونترال به دنبال دستیابی به رویکردهایی منسجم تر و مستمر برای خط مشی آینده در ایران، جهت استفاده و ترویج دوچرخه سواری و همچنین نقش آن در اجرای سیاست های اجتماعی جدید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the experience of planning bicycle routes in Montreal

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Nasiri 1
  • Saba khalaji 2
  • Masha Isa Pare 1

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 Master`s student in urban planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan , Iran

چکیده [English]

Nowadays, due to the expansion of cities, the need for transportation has increased greatly, and the pollution caused by fossil fuels has caused developed countries to take steps to use clean transportation, especially human-oriented transportation. In the meantime, Montreal, Canada, as the third bicycle-friendly city with suitable cycling routes and benefiting from the world’s latest technologies in this area, is a good example to study to benefit from the methods and tools used in this city .In this article, the policies used to promote cycling and the study of bicycle-related infrastructure are discussed. In order to gain a deep insight into bicycle transportation in Montreal, this article has investigated the history of the expansion of transportation in this city and examined the physical and non-physical measures taken in Montreal. Also, by studying and evaluating future programs in the field of bicycle transportation in Montreal, she is trying to reach new approaches to achieve bicycle-friendly, efficient and safe cities in Iran. While presenting potential solutions based on the methods already implemented in Montreal, it seeks to achieve more coherent and continuous approaches for the future policy in Iran, for the use and promotion of cycling as well as its role in the implementation of new social policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bike
  • Montreal
  • Canada
  • Bike path
  • Bike friendly city