بازشناسی مفهوم شهرشاد مبتنی بر تجارب و اسناد جهانی

سحر سماواتی

دوره 1401، شماره 22 ، خرداد 1401، صفحه 5-17

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702062

چکیده
  رویکرد شهر شاد از نگاه های نو در ادبیات معاصر شهرسازی و بیانگر ادراک مثبت افراد از مکانی است که در آن حضور دارند. بررسی ادبیات نظری حوزه شادی و شهر نشانگر آن است که علی رغم اهمیت مشخصات شهر بر شکل گیری احساسات شهروندان، نقش مؤلفه های شهرسازی و سیاست گذاری های شهری در آفرینش شادی کمتر کاویده شده است. نگاه به داده های جهانی نشانگر وضعیت ...  بیشتر

بررسی تجارب برنامه‌ریزی مسیرهای دوچرخه در مونترال

شقایق نصیری؛ صبا خلجی؛ مهسا عیسی پره

دوره 1401، شماره 22 ، خرداد 1401، صفحه 19-29

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702060

چکیده
  امروزه با توجه به گسترش شهرها نیاز به حمل ونقل به شدت افزایش یافته است و به دنبال آن آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی باعث شده است تا کشورهای توسعه یافته به دنبال استفاده از حمل ونقل پاک و به خصوص حمل ونقل انسان محور گام بردارند. در این میان مونترال کانادا به عنوان سومین شهر دوستدار دوچرخه با برخورداری از مسیرهای دوچرخه سواری مناسب ...  بیشتر

تحلیل نواحی اجتماعی شهری در منطقه 7 شهر اصفهان بر پایه استفاده از مدل سه ساخت و فن نقشه‌های همپوش

مریم عرب لودریچه؛ افسانه طالبی ورنوسفادرانی؛ محمود محمدی

دوره 1401، شماره 22 ، خرداد 1401، صفحه 31-41

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702063

چکیده
  تحلیل نواحی اجتماعی سازوکاری را شرح می دهد که توسط آن خانوارها، مناطق مسکونی خاصی را در درون شهر انتخاب می کنند یا به آن تخصیص می یابند. این ساز و کار قطعی نبوده و نقشه واضحی در ارتباط با آن وجود ندارد. به همین منظور، برای تحلیل نواحی اجتماعی نیاز به به کارگیری روشی است که پیچیدگی های مختلف فضایی درون و بین بخشی را حل نماید. در این بین، ...  بیشتر

ارائه راهکارهای موثر جهت ارتقاء بهره‌وری تعاونی مسکن شهرداری اصفهان

علی شفیعی دارافشانی

دوره 1401، شماره 22 ، خرداد 1401، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702066

چکیده
  براساس نتایج و آمار به دست آمده از هزینه و درآمد خانوار شهری در ایران، متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری تقریباً ۳۵ درصد می باشد (در تهران بیش از ۵۰ درصد) که این رقم برای دهک های پایین درآمدی در کلان شهرها به بیش از ۷۵ درصد نیز می رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق دنیا تلاش شده است که این سهم از حد مجاز و متعارف خود یعنی کمتر ...  بیشتر

بررسی چگونگی شکل گیری فضاهای بی‌دفاع شهری (استان اصفهان)

محترم بهمئی؛ اصغر محمدی

دوره 1401، شماره 22 ، خرداد 1401، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702064

چکیده
  تاریخ اجتماعی و سیاسی شهر تاریخ دفاع از امنیت شهر یا اجتماع شهری است؛ که این امنیت علاوه بر فضا، اجتماع انسانی را نیز در بر می گیرد و انسان در این گود و در همه زمینه ها من جمله زندگی شهری به دنبال معنا و ارتباط بوده که اگر این معنا و چگونگی ارتباط برایش نمود نداشته باشد احساس ناامنی نموده و فضای شهر را ناامن و یا به نوعی بی دفاع احساس می ...  بیشتر

برنامه‌ریزی توسعه سکونتگاه‌های حاشیه ای کلانشهرها با رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS) منطقه مطالعاتی: (محله امیر عرب اصفهان)

کیوان رفیعی؛ احمد نجفی؛ بهاره تدین

دوره 1401، شماره 22 ، خرداد 1401، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.702167

چکیده
  حاشیه نشینی پیامد رشد سریع شهرنشینی در جامعه مدرن و مشکل بزرگی است که کلانشهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه با آن روبرو هستند. جایی که سیاست فعلی دولت برای ریشه کنی حاشیه نشینی مغایر با یکی از حقوق اولیه انسانی مهاجران است. ادغام تدریجی اینگونه مناطق در شهرها انسانی ترین و واقع بینانه ترین روش در راستای بهتر کردن فضای زندگی این مناطق ...  بیشتر