نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد تمام گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

با توجه به مشکلات و بیماری‌های ناشی از آلودگی آلاینده‌ها، که به‌علت وجود مراکز صنعتی در شهرهاست، در نظرگرفتن راه‌حل‌هایی، نظیر وضع مالیات بر آلاینده‌ها، از سوی دولتمردان ضروری است. مالیات سبز یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی به شمار می‌رود که دولتمردان می‌توانند به‌واسطۀ آن، سمت‌وسوی لازم را، در جهت توسعۀ پایدار، به فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی شهر ببخشند. نرخ مالیات سبز هزینه‌ای زیست‌محیطی است که از شرکت‌ها برای انتشار آلودگی دریافت می‌شود. این نوع مالیات نقش آشکاری در کنترل صنایع آلاینده و در نتیجه تعیین عملکرد محیط‌زیستی آنها در شهر دارد. بااین‌وجود، در شهرهای آلودۀ کشور، مدیریت شهری به این مالیات توجه چندانی ندارد. ازسوی‌دیگر نهادگرایان اقتصادی، به رابطۀ میان رشد فعالیت‌های اقتصادی با نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی حاکم تأکید کرده‌اند. براین اساس در این مقاله با استفاده از نظریه‌بازی، انگیزه‌های متفاوت دولتمردان در تعیین مالیات سبز بررسی می‌شود. ابزار سیاست‌گذاری آنان، تعیین نرخ مالیات سبز و واکنش صنایع آلاینده در انتخاب سطح سرمایه‌گذاری نشان‌دهندۀ حجم آلایندگی ایجادشده خواهد بود. براساس نتایج، با فرض استقلال صنایع آلاینده از دولت، دولتمردان با انگیزۀ حداکثرسازی درآمد، به‌دنبال تعیین نرخ مالیات سبز بهینه‌اند. اما با فرضِ داشتن منافع اقتصادی این صنایع برای دولت، آنها تمایل دارند نرخ مالیات سبز را کمتر از مقدار بهینه قرار دهند. چنین نرخی موجب افزایش سطح سرمایه‌گذاری صنایع آلاینده و سطح آلایندگی ناشی از آن برای شهرهای هم‌جوار می‌شود. بنابراین، دولتمردان برخورد دوگانه‌ای با صنایع آلایندۀ بخش خصوصی و دولتی در پیش می‌گیرند.
 طبقه‌بندی JEL: .P48 .C73 .H21 .O43

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the Effect of Green Tax on the Growth of Polluting Industries in the City

نویسندگان [English]

  • Hajar Mostafaei 1
  • Morteza Samti 2

1 Assistant professor, Department of economics, Islamic Azad Universiti, Isfahan Branch (khorasgan) Isfahan, Iran.

2 Full Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Considering the problems and diseases caused by the pollution, due to industrial centers in cities, the government must consider solutions, such as imposing a tax on pollutants. Green tax is considered one of the most effective tools of financial policies through which the local policymakers can direct the economic and social activities to sustainable development. A green tax rate is an environmental fee charged to companies for emitting pollution. This type of tax has an obvious role in controlling polluting industries and thus determining their environmental performance in the city. However, in the polluted cities of the country, the city administration does not pay much attention to this tax. On the other hand, economic institutionalists have emphasized the relationship between the growth of economic activities and the type of political and economic institutions. Therefore, in this article by game theory approach, the different motivations of local policymakers in determining the green tax are investigated. The green tax rate is considered as a policy tool, and the reaction of polluting industries in choosing the level of investment will also indicate the amount of pollution created. Based on the results, the policymakers take a dual approach to the private and public polluting industries. Assuming the independence of the polluting industries from the government, the policymakers with the motivation of maximizing income, seek to determine the optimal green tax rate. But assuming that the polluting industries have economic benefits for the government, they tend to set the green tax rate lower than the optimal value. Such a rate increases the investment level of polluting industries and the resulting pollution for neighboring cities.
JEL classification: P48. C73. H21. O43.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green tax
  • political and economic institutions
  • game theory
  • economic growth
  • Corresponding author