تعیین خصوصیات شکل شهری پایدار: فشردگی در برابر پراکنده رویی

بهاره مجربی کرمانی

دوره 1400، شماره 21 ، اسفند 1400، صفحه 5-13

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701768

چکیده
  در تعیین شکل شهری پایدار و به دست آوردن شاخص­های آن ابهامات زیادی وجود دارد. پژوهشگران برای سنجش کمی شکل شهری می‌توانند شاخص‌های مورد نظر خود را از مجموعه وسیعی انتخاب کنند. از انواع شکل شهری که تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده، پراکنده رویی است. پراکنده روئی شهری در تقابل با گروه‌هایی همچون جنبش رشد هوشمند است که هدفشان هدایت ...  بیشتر

بازشناسی الگوهای کالبدی و کارکردی زمینه تاریخی برای طراحی ساختارهای جدید در محله جویباره اصفهان (با رویکرد بنای میان افزا)

سروش شریفی؛ افروز رحیمی آریایی

دوره 1400، شماره 21 ، اسفند 1400، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701769

چکیده
  هر محله تاریخی از خصوصیاتی خاص تشکیل شده است که پیکره و کالبد آن را مشخص می­کند و ممکن است اجزای بی‌شماری داشته باشد. در بیشتر شهرهای تاریخی ایران معماری بنا­ها از نظر شکل و فرم، نوع تزئینات، رنگ و طرح نمای آن‌ها که عوامل کالبدی محسوب می‌شوند یکسان است و این امر به‌خصوص در ایجاد گذرها و کوچه‌ها نیز تأثیرگذار بوده است. با بررسی‌های ...  بیشتر

دستیابی به آسایش بصری بهینه در ساختمان‌های اداری با استفاده از مدل‌سازی نور روز مبتنی ‌بر اقلیم (نمونه موردی: شهر اصفهان)

علی کنگازیان؛ سید محمدمهدی میرممتاز

دوره 1400، شماره 21 ، اسفند 1400، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701770

چکیده
  میزان سطح نور در فضاهای داخلی ساختمان‌های اداری از جمله تأثیرگذارترین عوامل بر بهره‌وری، رضایت شغلی و وضعیت سلامتی کارمندان ادارات است. دست‌یابی به سطوح بصری بهینه در ساختمان‌های اداری، به‌ویژه در عمق فضاهای داخلی این گروه ساختمانی، با کاهش تأثیرات نامطلوب مختلف ناشی از به‌کارگیری روشنایی مصنوعی، به‌زیستی کارمندان را متضمن ...  بیشتر

رابطه شهرهای خلاق و توسعه فرهنگی

عباس زمانی

دوره 1400، شماره 21 ، اسفند 1400، صفحه 39-50

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701771

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مباحث رشد، پیشرفت و توسعه جوامع در حدود 4 دهه گذشته، توجه به توسعه پایدار و ابعاد سه‌گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن است. با مطالعه ادبیات این حوزه در می‌یابیم که در این نوع توسعه نقش عوامل اجتماعی، نیروی انسانی و فرهنگ جوامع چشمگیر و پر رنگ است. از طرفی طی چند سال گذشته ایده شهرهای خلاق، مبحثی جدید و مورد توجه مطالعات ...  بیشتر

کاهش آسیب به محیط زیست در عملیات حفاری چاه‌های نفت

مژگان میرزایی؛ پوریاعلی مهراب زاده

دوره 1400، شماره 21 ، اسفند 1400، صفحه 51-56

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701772

چکیده
  در این مقاله ابتدا به اصول مدیریت پسماند در صنایع نفت (حفاری) پرداخته شده که به دو اصل کلی مطالعه و بررسی شرایط موجود و انجام عملیات مختلف بر پایه مطالعات صورت گرفته تقسیم می‌شود. در مرحله اول سه فاکتور مهم در عملیات حفاری که شامل سرچشمه، حجم و نوع پسماند می‌باشد، بررسی شده و با توجه به نتایج به دست آمده، نوع و چگونگی عملیات مدیریت پسماند ...  بیشتر

فرصت‌ها و چالش‌های فرارو در زیباسازی سیما و منظر شهری (مورد مطالعه: استان خوزستان، شهر ایذه)

فرناز طاهری

دوره 1400، شماره 21 ، اسفند 1400، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22034/jspr.2022.701773

چکیده
  روش تحقیق در پژوهش از نوع توصیفی– تبیینی بوده که با استفاده از روش‌های گردآوری اطلاعات بصورت مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای دیدگاه‌ها، نظریات و تعاریف مربوط به موضوع پژوهش بررسی شد و همچنین با استفاده از روش میدانی (پرسش‌نامه، مشاهده، مصاحبه و برداشت میدانی) داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده و در نرم‌افزار SPSS پیاده شد سپس با توجه ...  بیشتر