تبیین اثر بخشی ضوابط ومقررات شهرسازی در توسعه پایدار منطقه سه کلانشهر اصفهان

حمید قدیری مدرس

دوره 1400، شماره 20 ، آذر 1400، صفحه 5-13

https://doi.org/10.22034/jspr.2021.701752

چکیده
  قرارگرفتن در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار محوری­ترین اصل جهت تحقق آینده مناسب و مطلوب شهرها و کلانشهرهای کشور است. ضوابط و مقررات شهرسازی مهم­ترین مؤلفه شکل ­دهنده سکونتگاه های شهری است. این امر بیانگر این مطلب است که هرچه اجرای این ضوابط در امر ساخت و ساز بیشتر رعایت گردد، بستر و کالبد سکونتگاه های شهری کیفیت بیشتری پیدا نموده ...  بیشتر

بررسی تأثیر ارتقاء بخشی و بهسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد مطالعه زینبیه در اصفهان)

فرناز طاهری؛ رامین امینی نژاد

دوره 1400، شماره 20 ، آذر 1400، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22034/jspr.2021.701754

چکیده
  این تحقیق با نگرشی کمی- کیفی انجام شده و عمدتاً توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر بهره‌گیری از روش‌های آماری، روش اسنادی- کتابخانه‌ای و پیمایش است. در مطالعات اسنادی از منابع داخلی و خارجی موجود در رابطه اسکان غیررسمی و ارتقاء بخشی و بهسازی در سکونتگاه‌های غیررسمی و گزارش‌ها و طرح‌های موجود درباره محله زینبیه استفاده گردیده است. همچنین ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهرستان خمینی‌شهر

مهدی ابراهیمی بوزانی؛ جعفر گنجعلی؛ محمد رضایی

دوره 1400، شماره 20 ، آذر 1400، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22034/jspr.2021.702169

چکیده
  مقاله حاضر با هدف بررسی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهرستان خمینی‌شهر طی سال‌های 1395-1375 انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی است. شاخص‌های مورد بررسی این تحقیق شامل 10 شاخص کمی (تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم خانوار در واحد ...  بیشتر

بررسی وجوه تمایز خانه‌های ارامنه جلفای اصفهان با خانه‌های مسلمانان؛ مطالعه موردی خانه‌های خواجه پطروس و سوکیاس

محمد منوچهر

دوره 1400، شماره 20 ، آذر 1400، صفحه 47-58

https://doi.org/10.22034/jspr.2021.702069

چکیده
  خانه ها می توانند به غیر از سکونت دارای کارکردهای متفاوت دیگری مانند بستر وقوع فعالیت های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشند. علاوه بر این ساخت خانه ها و نمای درونی و بیرونی آن متأثر از موقعیت های اجتماعی، اقلیمی، سیاسی و فرهنگی منطقه و ساکنین آن است و به همین دلیل است که تنوع بسیار زیادی را از حیث ظاهر خانه ها در نقاط مختلف همچنین ...  بیشتر

تأثیر بیوفیلیک در فضای اداری جهت بهبود سلامت روان

مهدی سادات؛ غزل فرجامی

دوره 1400، شماره 20 ، آذر 1400، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22034/jspr.2021.701764

چکیده
  فضای اداری بعد از مسکن برای انسان با اهمیت ترین فضای زندگی روزمره و تعیین کننده در میزان سطح روحیه و سلامت روان کارمندان آن می باشد انسان بیش از هر زمان دیگر چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی نیازمند طبیعت است. نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است؛ بنابراین، طراحی بیوفیلیک به منظور پاسخ به این نیاز انسان برای برقراری مجدد این ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تخریب مراتع و شناسایی راهکارهای حفاظت از آن

آیدا الا الدین وندی

دوره 1400، شماره 20 ، آذر 1400، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22034/jspr.2021.701767

چکیده
  مراتع با مساحتی حدود 25 درصد کل کره زمین و 55 درصد مساحت کل ایران، در تأمین تولیدات دامی، امنیت غذایی، حفاظت از اکوسیستم­های طبیعی، اشتغالزایی، افزایش درآمد روستاییان و عشایر، تقویت سفره­های آب زیرزمینی، جلوگیری از سیل و ... نقش بسزایی را ایفا می ­نمایند تا جایی که از آن به‌عنوان عامل کلیدی توسعه پایدار کشورها یاد شود. با این وجود ...  بیشتر